Sjava’s Before Lyrics

Before, before

(before)  Bewungek’ ukhulume ngami ngale ndlel’ okhuluma ngayo (before)  Before bewungihlonipha (before)  Bewuhlal’ ungitjela njal’ ukuth’ uyangthand kodwa manje sengiya’ celela kodwa manje angisatjelwa sengiya’ celela

ubobhasobha mah uzoth’ umunt’ uyakuthanda kant’ uyakuhalela uzoth’ uthando kant’ inkanuko koth’ angakuthol’ akufunayo uthando lushabaalale nje ngama zolo ebon’ ilanga ngabe ng’sak fanalela

(before)  Bewungek’ ukhulume ngami ngale ndlel’ okhuluma ngayo (before)  Before bewungihlonipha (before)  Bewuhlal’ ungitjela njal’ ukuth’ uyangthand kodwa manje sengiya’ celela kodwa manje angisatjelwa sengiya’ celela

kanti yin’ eyenz’ ukuthi umuntu aqamb’ amanga sibadala masingaka, hay ungazodlala mas’ uthol’ omuny’ ongcono k’nam kumel’ ukungitjele thando lwami please ngicel’ ungbuyisele ngeke ngize ngivume udlale ngemizwa yami ngeke ngize ngivume ngothando lwami ngeke ngize ngivume uchithe isikhathi sami baning’ abafuna lothando.

(before)  Bewungek’ ukhulume ngami ngale ndlel’ okhuluma ngayo (before)  Before bewungihlonipha (before)  Bewuhlal’ ungitjela njal’ ukuth’ uyangthand kodwa manje sengiya’ celela kodwa manje angisatjelwa sengiya’ celela

See Also  How did Rand Paul meet his wife?

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Wasit
Logo